در حال بارگذاری...
رفتن به محتوا

سامانه کارپوشه پیام ایران

سامانه کارپوشه پیام ایران در سال 1396 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی کشور از یک سو و آحاد مردم و موسسات حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است.

تمامی حقوق این سامانه متعلق به سامانه کارپوشه پیام ایران است
  • 1
  • 2